Wij gaan toe naar een duurzame wereld, waarin mensen gebruik maken van onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind. Om dat mogelijk te maken moeten we ons inzetten voor een haalbaar en betaalbaar energiescenario.

Nederwind doet onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van energiescenario’s. Om draagvlak te behouden en te vergroten voor de energietransitie is het noodzakelijk dat beschikbare gelden zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet.

Daartoe rekent Nederwind business cases en scenario’s door. Deze informatie is cruciaal, want de investeringen op het gebied van duurzaamheid zijn veelal groot in omvang en worden aangegaan voor langere tijd. Bij deze investeringen is Nederwind uw partner.