PERSBERICHT: Burger is pinautomaat voor 2 miljard euro oversubsidiëring energiebedrijven voor windmolens op land

De structurele oversubsidiëring van alle nog te bouwen windmolens op land bedraagt minstens 1 miljard euro. Samen met de 1,1 miljard euro doelmatigheidsverlies door windmolens op land te plaatsen i.p.v. op zee wordt een totaal van 2,1 miljard euro aan windmolensubsidies verkwist. Deze gelden, waar geen groene energie tegenover staat, worden opgebracht door de burger via de energierekening. Als de politiek niet ingrijpt vóór 13 maart a.s. volgt er nog een vloedgolf aan geldverspilling.

13 maart a.s.

“De tijd dringt.” zegt Kees Pieters van Nederwind. “Het rapport van dit onderzoek is nog niet af, maar ik heb besloten de belangrijkste conclusies alvast bekend te maken, ook aan de Tweede Kamer. Vóór 13 maart kunnen zij het subsidieloket nog sluiten voor “Wind op land” en daarmee toekomstige verliezen voorkomen. De politieke partijen hebben nu, in verkiezingstijd, de gelegenheid om te laten zien dat zij de belangen van de burger, die alles betaalt via de energierekening, serieus nemen.

Na het sluiten van het loket zullen alle plannen voor de bouw van windmolens op land moeten worden gestopt om de ruim 2 miljard euro veilig te stellen voor doelmatiger investeringen. Zo kan de ambitie voor CO2-reductie via Wind op zee uit het regeerakkoord door investering van deze gelden omhoog van 4 naar 7 Megaton per jaar. Bovendien komt dit beleid ook tegemoet aan de groeiende weerstand in de samenleving tegen de plaatsing van windmolens in de leefomgeving.”

Overlegtafel “elektriciteit” Energieakkoord

NederWind heeft zich aangemeld voor de overlegtafel “elektriciteit” t.b.v. het nieuwe Energieakkoord namens de hieronder genoemde partijen. De insteek van NederWind is daarbij om gelden zo doelmatig mogelijk te besteden en overlast door windmolens op land te voorkomen. Beide zaken zijn in het belang van de burger en leiden tot meer groene energie.
Berekening oversubsidiëring windmolens van 1 miljard

De subsidies voor windmolens op land worden toegekend ruim vóór het tijdstip, waarop de bouw van de windmolens begint. De tijd daartussen is nodig om alle procedures voor bestemmingplanwijzigingen en vergunningen te doorlopen. Omdat de kosten voor windenergie trendmatig dalen is de subsidie hoger dan nodig is om een rendabel windenergieproject te kunnen draaien. De overwinsten verdwijnen in de zakken van de windmolenbouwers ten koste van de burger.

De overwinsten zijn berekend aan de hand van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om de reeds toegekende subsidies over de jaren 2015, 2016 en de eerste helft van 2017. Afhankelijk van de methodiek om de productie van groene energie te schatten wordt de oversubsidiering geraamd op een bedrag tussen 1 en 1,3 miljard euro. In beide schattingen zijn de gegevens van de tweede helft van 2017 niet meegenomen.

Berekening ondoelmatigheid plaatsing windmolens op land van 1,1 miljard

Het doelmatigheidsverlies door plaatsing windmolens op land i.p.v. op zee wordt aangetoond en berekend in rapport “Wind op zee in relatie tot Wind op land” van Nederwind.

 • NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie), landelijk
 • SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk), Moerdijk, Noord-Brabant
 • Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht
 • Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe
 • Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht
 • Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland
 • Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslân
 • Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen, Noord-Holland
 • Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland
 • Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe
 • Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen
 • Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland
 • Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe
 • Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland
 • Stichting Windmolenklachten, landelijk
 • Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland
 • Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
 • Bewonersgroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, omgeving en stad Utrecht
 • Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe
 • Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe
 • Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht
 • 3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland
 • Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, ‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant
 • Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe
 • Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen
 • Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland
 • Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant
 • Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland
 • Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland
 • Zon voor Wind, Emmen, Drenthe
 • Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen


Note voor de redactie:

Contactpersoon: Kees Pieters
Mobiel: 06 – 5243 2728
Email: info@nederwind.nl
Web: www.nederwind.nl

Bijlagen: 5
1. Grafiek – uit Onderzoek Oversubsidiering Windmolens op land
2. Bedragen – uit Onderzoek Oversubsidiering Windmolens op land
3. Landkaart kosten windenergie – uit Onderzoek Wind op zee in relatie tot Wind op land
4. Scenario’s – uit Onderzoek Wind op zee in relatie tot Wind op land